De Nieuwe Band
    Voorbereid op weg van A naar Beter

 


De Nieuwe Band

Minister Eurlings heeft op 18 februari in Rotterdam een intentieverklaring over de aanschaf en het onderhoud van nieuwe veilige, zuinige en stille banden ondertekend. De minister deed dit niet alleen. Ook de gemeente Rotterdam, de provincie en de BOVAG, en nog 16 andere organisaties, hebben de verklaring ondertekend. De ondertekening was de eerste stap in het kader van een campagne rondom bandenbewustwijn, onder de noemer De Nieuwe Band. Meer info op: www.denieuweband.nl  

 
 

<<terug naar de nieuwspagina | <<naar archief | naar boven


Voorbereid op weg van A naar Beter
Files zijn een probleem voor ons allemaal. Wel kunnen we samen de files verminderen. Door goed voorbereid op weg te gaan. En door ons rijgedrag aan te passen. Ook op de vaarweg zijn soms onverwachte stremmingen. Actuele informatie is dan belangrijk.

Van A naar Beter is het label waaronder het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat communiceren over wegwerkzaamheden, verkeershinder en slim reizen. 
Dat gebeurt onder andere via (Postbus 51-) campagnes. Op Van A naar Beter.nl vindt u een overzicht van werkzaamheden en verwachte hinder op wegen en vaarwegen. 

 
 
 

<<terug naar de nieuwspagina | <<naar archief | naar boven