Disclaimer
Bij het beheer van deze website betracht GIP Trading / Bandenspanning.nl steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) juist is. De informatie op
deze site geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

GIP Trading / Bandenspanning.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van
enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden
ondernomen op basis van deze website. In het bijzonder geldt voorstaande voor de programma's Check uw bandenspanning
(inclusief bandenspanningsadvies) Mijn Auto, Mijn Locatie en Bandenspanning Servicepunten.

GIP Trading / Bandenspanning.nl wijst er met nadruk op dat door haar gebruikte data in het programma Check uw bandenspanning
fouten kunnen bevatten, kunnen zijn gewijzigd of toepassing ervan door wetgeving kan zijn of worden belemmerd. Een bezoek aan
deze website en/of het downloaden van informatie van deze website, doet geen enkele rechtsverhouding met Check uw bandenspanning
ontstaan. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Voor zover vereist wordt iedere
aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.